Köszöntjük az EVGI honlapján!

 

Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet az oktatási és kutatási tevékenységében az ember és a természeti erőforrások kölcsönhatásaival kapcsolatos tudományterületeket műveli. Ennek részeként kiemelt jelentőséget kap az erdővel és a vadállománnyal való vagyonszemléletű, valamint a táji szintű komplex gazdálkodás. E tématerületeken az oktatás és a kutatás keretében foglalkozunk a tartamossági feltételeknek megfelelő naturális, gazdasági és jogi szabályozással, a politikai folyamatokkal és a társadalmi kapcsolattartással.