Bemutatkozás Konzorcium Eredmények Kapcsolat és impresszum Ajánlat
  NYME MÖI
  MEGOSZ
  Erdőszöv Zrt.
  Mocz és Tsa Kft.
  Tilia Kft.
  Ártéri EBt.
Nyugat-Magyarországi Egyetem Matematikai és Ökonómiai Intézete

 

A Matematikai és Ökonómiai Intézet (MÖI) több, mint két évtizede foglalkozik az erdészeti ökonómia különböző területeinek kutatásával, így többek között az erdőgazdálkodás gazdasági, pénz  és adóügyi, jogi, szervezeti, erdőértékelési, erdészeti politikai és erdőrendezési kérdéseivel, lefedve az állami erdőgazdálkodási a magán erdőgazdálkodási, és az erdészeti hatósági alkalmazási területeket.

A MÖI rendelkezik a kutatáshoz szükséges alapvető infrastruktúrával, a projekt során csak kiegészítő beszerzésekre lesz szükség, amit a költségvetés indoklásában részletezünk.

A MÖI munkájában 2 professzor, 5 docens, 1 adjunktus, 1 tudományos munkatárs, 1 tanszéki mérnök, 4 doktorandus és 1 adminisztrátor vesz részt a fent felsorolt területekre specializálódva.

A MÖI koordinációs alkalmasságát és kutatási képességeit jellemzi, hogy jelenleg is több kutatási projektet vezet, illetve több projektben vesz részt. Ezek közül kiemelkedik az „Erdő vad” NKFP kutatás, a Magán erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat folyamatos működtetése, a családi erdőgazdálkodásról szóló és az erdőgazdálkodási SFH értékek számolási metodikáját kidolgozó két FVM finanszírozású kutatás, és ezen kívül még számos más kutatás, amiben az EVGI közreműködik.

A MÖI kutatási filozófiájában mindig nagy hangsúllyal szerepeltek a partneri kapcsolatok, amelyre építkezve képes széles szakterületeket felölelő problémák elemzésére, megoldására. Ezek a kapcsolatok egyrészt a Nyugat Magyarországi Egyetem más intézeteit jelentik, másrészt ugyanilyen jó kapcsolatokat ápol az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági ágazat más szereplőivel is, mint pl.: az MGSZH-val (volt Állami Erdészeti Szolgálat), vagy az Agrárgazdasági Kutató Intézettel is. A belföldi kapcsolatok mellett széles körben működik együtt nemzetközi szervezetekkel, amelyek között egyaránt találhatók egyetemek, kutató intézetek, állami hivatalok és civil szervezetek. Ezeken a kapcsolatokon keresztül intenzív munka folyik, ami részben a tájékozódást és információszerzést célozza meg, részben pedig közös kutatási tevékenységen keresztül új tudományos eredmények elérésének érdekében.
 
Az erdőtelepítéssel foglalkozó alprogram vezetője Prof. Lett Béla kandidátus, egyetemi tanár, bejegyzett könyvvizsgáló. Kutatási tevékenysége az erdőgazdálkodás pénz  és adóügyi illetve szervezeti témaköreire esik. Az NYME Közgazdaságtudományi Karán a Számvitel tantárgy oktatója.

Az erdőgazdálkodói szervezetek megalakításával foglalkozó alprogram vezetője Dr. Jáger László PhD, egyetemi docens. Kutatási és oktatási tevékenységében az erdőtulajdonosok szocio ökonómiai kutatásával és az erdőgazdálkodási jogi kérdéseivel foglalkozik.

A program koordinátora Dr. Schiberna Endre PhD, okl. erdőmérnök, okl. közgazdász, aki az alprogramokban is közreműködik. Kutatási tevékenységét a Magán erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat titkáraként a magán erdőgazdálkodás területén folytatja, annak gazdasági vetületeivel foglalkozik első sorban.

Az erdőtelepítéssel foglalkozó alprogramban működik közre Szabó Gábor MSc, okl. erdőmérnök, doktorandus, aki a diplomamunkáját az „Erdőtelepítések Bács Kiskun megyében” címmel írta, jelenleg közgazdasági tanulmányokat folytat.


Tartalmi felelős: Facskó Ferenc - módosítva: 2007. október 3.