Erdőpedagógiai továbbképzés

ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Mesterszint)

ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Alapszint)

ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKVEZETŐ

szakirányú továbbképzés indul  

 

 

 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara a 2013/2014. tanév tavaszi szemeszterében, Sopronban ismét elindítja az erdőpedagógiai szakirányú továbbképzést.
A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

 

 

 
Az induló szakirányú továbbképzési szakok és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK
(Mesterszint)
Felvétel feltétele: mesterképzésben szerzett erdőmérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett egyetemi szintű erdőmérnöki végzettség.
ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Alapszint)
Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett főiskolai szintű vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség.
ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKVEZETŐ
Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett bármely pedagógiai végzettség vagy bármely más felsőfokú diploma.
 

 
A képzés
◊  célja, hogy új, komplex szemlélettel mutassa be az erdő természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális értékeit, az erdő és az ember viszonyát, továbbá módszertani segítséget adjon a diákok környezeti neveléséhez. Az erdő szerepének, jelentőségének és mindennapi életünkben betöltött helyének bemutatásával segítse a pedagógusok munkáját, hogy olyan képet tárhassanak diákjaik elé az erdőről, amely hozzásegíti őket a realitásokon alapuló, ésszerű és környezettudatos szemlélet kialakításához.
◊  szintje: szakirányú továbbképzés, szakmérnöki továbbképzés
◊  formája: levelező tagozat
◊  időtartama: három félév, szemeszterenként kétszer egy hét konzultáció, amely összesen 180 óra előadást és gyakorlati foglalkozást jelent.
◊  indításának időpontja: 2014. február.
◊  szervezése: a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján

 

 
Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, évközi jegyek megszerzéséből, a kollokviumok letételéből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.
 
Korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje
A Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Hallgatói Követelményrendszer, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban részletezettek alapján kerülhet sor korábbi képzésben szerzett ismeretek beszámítására.
 
Jelentkezési határidő: 2014. január 5. 
Jelentkezés:                 írásban, a mellékelt jelentkezési lap eljuttatásával
Finanszírozás módja:  költségtérítéses, 90 eFt/félév
Szakfelelős intézet:     Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Szakfelelős:                 Dr. Jáger László
                                     egyetemi docens, intézetigazgató
További információ:    Tel: 99-518-139;
                                     uzemtan[at]emk.nyme.hu;
                                     http://evgi.emk.nyme.hu
 


 

 


Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet