ERDŐ- ÉS KÁRÉRTÉK SZÁMÍTÁS

A erdőnek, mint megújítható természeti erőforrásnak okszerű használatához szükséges legfontosabb ismérvek elsajátítása, az erdő komplex értékének, az azt ért káros hatások mértékének  meghatározására szolgáló módszerek elsajátítása. Az erdészeti üzemek ökonómiai jellegzetességeinek és szervezeti felépítésének megismertetése az állami és magánerdőgazdálkodás keretén belül.

 

 

VADÁSZATI ÉRTÉK- ÉS KÁRBECSLÉS

célja: A vadállománynak, mint megújítható természeti erőforrásnak okszerű használatához szükséges legfontosabb ismérvek elsajátítása, az erdő komplex értékének, az azt ért káros hatások mértékének  meghatározására szolgáló módszerek elsajátítása.

Előadás: A természeti erőforrások gazdasági jellemzői. Kárértékelés.  Az erdő szolgáltatásainak értékelése.

Gyakorlat: Kamat- és járadékszámítás. Erdő- és kárértékelési számítások.

 

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN ALAPJAI

A környezetgazdaságtan kapcsolatai a határtudományokkal, alapfogalmak. A környezet és a gazdaság globális problémái értelmezése és megjelenési formái. A globális problémák kialakulásának gazdasági okai. Továbbá a környezetvédelmi célú gazdasági szabályozás, a vállalkozások környezeti kockázatainak elemzése.

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

A tantárgy oktatásának célja a fenntartható fejlődés gazdasági ismereteinek elsajátítása. A gazdasági fejlődés mérési problémái. A természeti erőforrások gazdasági jellemzőik, szerepük. A természeti erőforrások szerepe a gazdasági növekedésben. A természeti erőforrások gazdasági értékelése.

 

ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI ÜZEMGAZDASÁGTAN

A tantárgy oktatásának célja az erdészeti és vadászati üzemek hatékony működtetéséhez szükséges ökonómiai ismeretek elsajátítása.

Tartalma: Gazdaságialapfogalmak. Gazdaságifolyamatok.Költség-gazdálkodás.Gazdaságielemzések.Jövedelmezőség.Hatékonyság.Beruházásokgazdaságtana.Azüzemekgazdaságitervezése. Controlling.Üzletiterv.Azerdészetiüzemspeciálisjellemzői. Azerdőművelésökonómiája. A fakitermelésökonómiája.Azerdőspeciálisszolgáltatásaivalkapcsolatosökonómiaikérdések.

 

VÉDETT TERÜLETEK ÖKONÓMIÁJA

A tantárgy előkészíti a természetvédelmi döntések megalapozását. A természetierőforrások értékelésieljárások és a természetvédelmi értékelési módszerek megismerése az értéktudatos gondolkodást fejlesztik. A természetvédelmi vagyonkezelés eszköztárának megismerése a védett értékek fenntartását segíti elő.

 

 

 


Erdőérték feladat 2016

Erdőérték-_feladat_-2016.xls
erdőérték_feladat-2016.doc
Enum_kozpont.txt
Méretcsoportos_adatfeldolgozás.xlsm

Vadászati Ökonómia

aprovad.xlsx
nagyvad.xlsx