Általános jog

Jogi alapfogalmak, jogalkotás, jogszabályok. Alkotmányjog. Polgári jogi ismeretek. Dologi jog. Kötelmi jog. Munkajog.  Gazdasági jog. Büntetőjog. Nemzetközi jog. Az Európai Unió.  A közigazgatás. Az igazságszolgáltatás.

 

 


alt_jog_2009.doc
EG201-AAAAA.doc

Természetvédelmi jog és igazgatás

A természetvédelem jogi szabályozásának fejlődése. A környezetjog alapelvei. A természetvédelem nemzetközi szabályozása és egyezményei. A természetvédelem intézményrendszere, igazgatása. A kiemelt természetvédelmi oltalom szabályai. A természetvédelem jogi környezete, erdő-, vadgazdálkodás, agrárjog.


EG206-_0B0A0_2013.doc

Erdészeti és vadászati jog és igazgatás

Közigazgatási hatósági eljárások szabályai. Hatáskör és illetékesség fogalma és alkalmazása. A elsőfokú eljárás szabályai. Államigazgatási határozat. Jogorvoslatok a hatósági eljárásokban. A hatóság döntései. Határozat és végzés. Az egyezség jóváhagyása. Hatósági szerződés. A döntés közlése és nyilvános közzététele. Hatósági ellenőrzés.

Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Hatályos törvények és jogszabályok.

Agrárigazgatás. Az erdőgazdálkodás szakigazgatása. Az erdészeti igazgatással összefüggő állami feladatok és hatáskörök. Az erdőgazdálkodás állami támogatása. Agrárjog. Földtulajdon. A földtulajdon megszerzése.

Ingatlan-nyilvántartás. Bejegyezhető jogok és tények. Ingatlan-nyilvántartás módja, kapcsolódó eljárások. jogorvoslatok az ingatlan nyilvántartási eljárásban.

Kapcsolódó igazgatási területek, természetvédelmi és környezetvédelmi igazgatás. Agrárszerződések. Agrárszervezetek. Erdőbirtokosságok, szövetkezetek. Szabálysértési jog. Erdőgazdálkodás büntetőjogi vonatkozásai.


erd_jog_igazgatas.doc
EG585_A0000A.doc
Vadászati_Igazgatás_2012.doc
vadaszati_jog.doc

Környezetjogi és igazgatási ismeretek

 A környezetvédelem és természetvédelem jogi szabályozásának múltja és fejlődése. A környezetjog elmélete. A környezetvédelmi igazgatás. A környezetvédelem gazdasági szabályozása. A környezet büntetőjogi védelme. Állampolgári részvétel a környezetvédelemben. A természetvédelem jogi szabályozása és országos szakigazgatása. Nemzetközi környezetjog. Az önkormányzatok feladatai a környezetvédelem terén. Környezetvédelem az Európai Unióban.


EG595-_0AAC0_2013.doc

Nemzetközi természetvédelmi jog

A nemzetközi jog alapfogalmai, jogforrásai. Természetvédelmi jog lényege, kialakulása, eszközrendszere. Az Európai Unió működése és jogalkotása. Nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szerződések joga. Természetvédelmi jogalkotás az Európai Unióban. Biodiverzitás. A kereskedelmet korlátozó egyezmények. Élőhely-védelem, NATURA 2000. Az erdők szerepe a természetvédelemben. Regionális egyezmények.


EG599_000AA.doc