Név

Dolgozat címe

Időpont / díj

Témavezető

Takács András

A Tündérhegy kísérleti terület első eredményei

2012. különdíj

Dr. Horváth Tamás

Bali László - Fódi Balázs - Peszlen Roland József - Tréfa Milán

A Nelder kísérlet első eredményei Magyarországon

2011. III. helyezés

Dr. Horváth Tamás

Pintér Kálmán

Szelektált akácfajták fatermési vizsgálata a szentkirályi kísérleti

területen

2008.

egyetemi II. helyezés

Dr. Veperdi Gábor

Bán Imre

Erdőbecslési mintavételi eljárások térinformatikai összehasonlítása a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban

2008

egyetemi jutalom

Dr. Veperdi Gábor – Dr. Király Géza

Könnyű Nóra

A kelet-németországi magán-erdőgazdálkodási szektor fejlődése XX. század végén

2006

Schiberna Endre

Uzonyi Ágnes

Elegyes erdők fatermési és faállomány-szerkezeti vizsgálata az Északerdő Rt. Répáshutai

Erdészeti Igazgatóságának területén.

2004

egyetemi I. helyezés, országos

Dr. Veperdi Gábor

Salánki Orsolya

A KIR működésének értékelése a MÁV Rt. Záhony-portnál

2003

Különdíj + könyvjutalom

Dr. Héjj Botond

Fodor Enikő

Vállalat és termelés a jövő erdőgazdaságában

2002

könyvjutalom

Dr. Héjj Botond

Fodor Enikő

Az oszloptermelési célú akácosok iparifa-kihozatalának faállomány szerkezeti vizsgálata a Nyírségben

2002

egyetemi III. helyezés

Dr. Veperdi Gábor

Fodor Enikő

Növekedésmenet és termőhely vizsgálata az Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomásának területén

2002 

egyetemi II. helyezés

Dr. Veperdi Gábor

Ivelics Ramon

A biobrikettgyártás nyersanyagbázi-sának növelését célzó vizsgálatok.

2002

I. díj

Dr. Héjj Botond

Kiss Katalin

Árvízkárok Magyarországon

2002

különdíj

Dr. Héjj Botond

Németh Gábor

A szennyvízkezelés gazdasági vonatkozásai

2002

különdíj

Dr. Héjj Botond

Polgár András

Csomagolóanyagok felhasz-nálásának összefüggése a lakossági fogyasztási szokásokkal

2002.

könyvjutalom

Dr. Héjj Botond

Stern Viktor

A bioszolár, mint megújuló energiaforrás

2002

III. helyezés

Dr. Héjj Botond

Takács Viktor

A védőerdősávok környezet­gazdasági szerepe és értékelése

2002

Dr. Héjj Botond

Molnár József

„Kémiai kalauz” multimédiás oktatóanyag fejlesztése.

GDF In­tézményi Konferencia, 2000 – 1. díj; XXV. OTDK Informatikai Szekció, 2001 – Különdíj

Facskó Ferenc

Jóba Katalin

Flóratetők

2001

különdíj

Dr. Héjj Botond

Kozma Ottó

A hulladékgazdálkodás gazdasági irányelvei, a maradék hulladék mechanikai-biológiai kezelése,

2001.

III. helyezett

Dr. Héjj Botond

Pálinkás Brigitta

Beépítetlen területek gazdasági és eszmei értéke

 

2001

Dr. Héjj Botond

Pécsinger Judit

A környezetvédelem befolyásoló szerepe, a természet- és tájvédelem költsége és haszna a közlekedésben

2001

különdíj

Dr. Héjj Botond

Winkler Anett

Területfejlesztés Magyarországi finanszírozási háttere – Vasvár kistérség példáján

2000 - I. hely, részvétel az Országos TDK Konferencián 2001-ben

Dr. Héjj Botond

Kozma Lilla

Az EU-csatlakozás környezetgazdasági háttere Magyarországon

2000.- III. hely, részvétel az Országos TDK Konferencián 2001-ben

Dr. Héjj Botond