• A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztése. [NKFP; 2002-2005] (Témavezető: Mészáros K.)

 • A nemzeti erdővagyon értékelése [NKFP; 2002-2005] (Témavezető: Mészáros K.)

 • Az erdő turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. [NKFP; 2002-2005] (Témavezető: Héjj B.)

 • Gímszarvas gazdálkodás ökológiai és ökonómiai szempontú racionalizálása. [FVM; 2002-2006] (Témavezető: Náhlik A. - Mészáros K.)

 • A magán-erdőgazdálkodás verseny és jövedelemtermelő-képességi vizsgálata különös tekintettel a családi gazdálkodásba történő integrációjára. [FVM, 2004-2005]. (Témavezető: Mészáros K.)

 • Economic integration of urban consumers' demand and rural forestry production [COST E30, 2003-2006] (Mészáros K. – Jáger L.)

 • Az erdőgazdálkodás elemi egységeinek Standard Fedezeti Hozzájárulásának kiszámítása. [FVM, 2004-2006]. (Témavezető: Lett B.)


Erdőrendezési kutatások

 • A Duna-Tisza közi fenyvesek helyi fatermési vizsgálata

 • Számítógépes program fejlesztése magánerdő-gazdálkodók részére

 • Erdőtüzek elleni integrált védekezés fejlesztése

 • Erdészeti tesztüzem hálózat kialakítása

 • Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

 • Erdészeti tesztüzemhálózat kialakítása és működtetése magántulajdonú

 • A magán-erdőgazdálkodás verseny és jövedelemtermelő-képességei vizsgálata különös tekintettel a családi gazdálkodásba történő integrációjára.

 • Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemhálózat kialakítása és működtetése

 • A nemzeti erdővagyon értékelése

 • Az erdő turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. [NKFP; 2002-2005] (Héjj B..)

 • A nemzeti erdővagyon értékelése

 • Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont ERFARET; Erdővagyon-gazdálkodási alprogram

 • I/3.2. „A biomonitoring módszer alkalmazási lehetőségei a radioaktív sugárterhelés vizsgálatára” c. projekt részeként a I/3.2.2. „A radioaktív sugárzás hatása az erdei fafajok növekedésére” c. altéma

 • EVH mintakörök FNM-es felvételeinek növedékvizsgálata

 • Faállomány magassági növedékének és növekedésmenetének vizsgálata az FNM-es egyedi  felvételű  mintakörök alapján kocsánytalan tölgy, bükk és cser faállományokra

 • Akác EVH mintakörök FNM-es felvételeinek magassági növedékvizsgálata

 • Levélvesztés elemzése a Bükk EVH mintavételi pontokon 1990-2002 időszakban az éves csapadékmennyiség és az Ellenberg-index függvényében

 • Stratégiák és technológiák az erdei ökoszisztémák és az erdőgazdálkodás klímaváltozáshoz alkalmazkodásának javítására c. kutatási projekt részeként a 2.2. A klímaváltozás hatásai a faállományok produkciójára c. részfeladat