Stark M. – Schiberna E. – Lett B. – Román J. (2010): A vadgazdálkodás ökonómiai kérdései. In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 232-254.

Lett B. – Stark M. – Schiberna E. (2009): Merkmale des Wirtschaftens der ungarischen Waldbesitzergemeinschaften in Abhängigkeit der Flächengröße. In: Keuffel, W. – Löwenstein, W. – Möhring B. – Moog M. – Olschewski R. (Hrsg.): Forstökonomie – Eine Standortbestimmung. Jubiläumsband zum 80. Geburtstag von H.D. Brabänder und 70. Geburtstag von V. Bergen. Schriften zur Forst- und Umweltökonomie (Bergen, V. – Moog, M. – Olschewski, R. Hrsg.). Band 33. J. D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt/M. 89-102.

Lett B. – Stark M. (2008): Erdészeti jogi, ökonómiai és politikai ismeretek. In: Albert L. et al. (szerk): Az erdészeti felsőoktatás 200 éve. Emlékkönyv. Selmecbánya 1808 – Sopron 2008. II kötet, Diszciplínák oktatásának története. 25-52

Stark M. (2005): How to Finance Professional Forestry Training. Success Story 3. Hungary. In: Klenschnit, D. – Krott M. (eds.): Public Relations for Forest Science. IUFRO Task Force Public Relations. IUFRO-SPDC. 87-94.

Stark M. (2003): Fa- és faipari termékek piacai és kereskedelme. In: Pakainé Kovács J. – Kalcsú Z. (szerk.): Tallózás a faipari marketing területéről. Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Zalaegerszeg. 111-126.

Stark M. (2001): Általános kereskedelmi ismeretek. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 9-28.

Stark M. – Szabó Gy. (2001): Kereskedelempolitika – In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 28-34.

Stark M. (2001): Piac, piaci formák, piaci magatartás. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 35-60.

Stark M. (2001): Az ár kialakításának elmélete és gyakorlata. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 64-89.

Stark M. (2001): Az erdészeti kereskedelem sajátos tényezői. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 99-105.

Mőcsényi M. - Stark M. (2001): A fatermékek és faipari termékek termelése, forgalma és felhasználása. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 110-120.

Stark M. (2001): A kereskedelem tervezése; Kereskedelem és marketing. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 121-128.

Stark M.- Tóth S. (2001): Piackutatás, piaci prognózis. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 129-136.

Stark M. (2001): Az információ megszerzésének forrásai, módszerei. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 136-138.

Stark M. (2001): A kereskedelmi tevékenység hatékonyságának értékelése. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 153-155.

Stark M. (2001): A fagazdaság értékesítéspolitikai változásai a ’90-es években. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 181-188.

Stark M. (2001): A fagazdaság alakulása a gazdasági változások idején. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 189-195.

Stark M. (2001): A kereskedelemhez kapcsolódó jogszabályok. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 277-279.

Stark M. (2001): Kereskedelmi szerződésminták – In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 280-295.

Stark M. – Szabó Gy. (2001): Kereskedelmi és piaci szakkifejezések magyarázata. In: Stark M. (szerk.) Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 296-300.

Lett, B. – Mészáros, K. – Stark, M. (2000): Probleme der forstlichen Erfolgsrechnung durch die fehlende Vermögensbewertung der Wälder. In: Jöbstl, H.A. (ed.): Waldvermögensbewertung - Forstliche Erfolgsrechnung, Schriftenreihe: Berichte aus der Abteilung für Rechnungswesen und forstliche Marktlehre. BOKU, Heft 15. BOKU, Wien. 61-69.

Lett, B. – Mészáros, K. – Stark, M. (2000): The Situation of Forest Assets Management in Hungary. In: Ra¹ner, J – Drábek, J. (eds): Development Trends of Processes Management in Wood Processing Industry and in Forestry, Scientific book, Technical University of Zvolen, Zvolen, Slovakia. 69-75.

Lett, B. – Stark, M. – Mészáros, K. (2000): Specific Features of Accounting in the Hungarian Forestry Organisations. In: Dahiya, S.B. (ed.): The current State of Business Disciplines, Vol 1: 349-366. Spellbound Publications Pvt. Ltd., Rohtak, India.

Stark, M. – Mészáros, K. – Lett, B. (2000): Timber Trade and Marketing in Hungary during the Transformation Period. In: Dahiya, S. B. (editor): The current State of Business Disciplines, Vol 6. Spellbound Publications Pvt. Ltd., Rohtak, India. 2984-3000

Stark, M. – Lett, B. – Mészáros, K. (1999): Characteristics of Forestry Marketing. In: Jelaèiæ, D. (ed.): Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing. Scientific Book. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. 67-72.

Mészáros, K. – Lett, B. – Pongrácz, K. – Stark, M. – Héjj, B. (1999): Economic Aspects of Afforestations as Alternative Land Use in Hungary. In: Jelaèiæ, D. (ed.): Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing. Scientific Book. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. 47-53.

Stark  M  – Mészáros K. (1998): A marketing erdészeti sajátosságai. In: Tibay Gy. (szerk): Piacépítés '98 - EU csatlakozás. Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Vezető- és Továbbképző Intézet, Budapest. 67-80.

Kovács J. – Hargitai L. – Marosvölgyi B. –- Molnár S. – Németh J. –- Rumpf J. – Stark M. – Tóth S. (1997): A fagazdaság szerepe és fejlesztése. In: Solymos R. (szerk.) Az erdő- és fagazdaság szerepe és fejlesztése. Magyarország az ezredfordulón: MTA, Budapest. 189-213.

Stark M. (1979): A vezetési rendszert szolgáló információs folyamat felépítése. In: Molnár F. (szerk.) Szervezési útmutató a fűrészüzemek operatív termelésirányítói részére. III. rész. Faipari Kutató Intézet. Budapest. 43-66.