Stark M. (2010): Erdészeti kommunikáció és konfliktusok. In: Lett B. et al. (szerk.) Mészáros Károly Emlékülés, 2010. június 26. MTA VEAB Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottság: 127-138. NymE Kiadó, Sopron

Stark M. (2008): Az erdő, az erdőgazdálkodás megítélése a tankönyvekben. Apáczai Napok 2008. A reneszánsz értékei, az értékek reneszánsza. Győr, 2008. A konferencia előadásai CD-n. 10 p.

Mészáros K. – Lett B. – Héjj B. – Stark M. (2005): Magyarország faszükséglete és a fenntartható erdőgazdálkodás főbb ökonómiai vonatkozásai. In: Solymos R. (szerk.): Erdő- és Fagazdaságunk időszerű kérdései. Tanulmánykötet az MTA Erdészeti Bizottsága rendezvényein elhangzott előadások alapján 2003-2004. MTA Erdészeti Bizottsága, Budapest. 44-61.

Lett B. – Stark M. (2003): The Accounting and taxation of Hungarian private forestry. In: Héjj B. – Schiberna E. (eds.): Management and Modelling Multifunctional Forest Enterprises and Properties. Proceedings of the IUFRO Symposium 4.04.02-Managerial Economics in Forestry and 4.13.00-Managerial, Social and Environmental Accounting working parties. Faculty of Forestry, University of West Hungary, Sopron. 117-127.

Stark M. (2003): Konfliktusok és ezek forrásai az erdőgazdálkodás és természetvédelem területén. MTA Elnökségi Környezettudományi Bizottság kibővített ülése. Budapest, 2003. december 11. Konferencia kiadvány CD-n. 12. p.

Lett B. – Stark M. (2002): Economic Aspects of Forest Assets Management in Hungary. In: FORNET - Forest policy II. előadásai CD-n. 31. p.

Stark M. (2002): Communication and PR. In: FORNET – Goasl and tools of forest policy előadásai CD-n 22 p.

Stark M. (2002): Az erdőgazdálkodás konfliktusai. In: Péterfalvi J. (szerk.): X. Wood Tech Erdészeti Szakmai Konferencia. NYME EMK, Sopron. 173-182. 

Stark M. (2002): Fa- és faipari termékek piacai és kereskedelme. In: Ligno Novum – Wood Tech Faipari marketing konferencia Sopron, 2002. szeptember 11-12. A konferencia előadásai CD-n. 18 p.

Stark, M. – Lett, B. (2002): Trade Situation of the Wood Sector at the Turn of the Millennium. In: Currant Approaches to Enterprise Management, Proceedings of the International Scientific Conference, Trnava, Slovakia. 320-326.

Stark, M. (2002): Kommunikationsfragen und Konflikte in der Forstwirtschaft Ungarns. In: 34. Forstpolitiktreffen, Beiträge auf CD. Sopron. 14 p.

Stark, M. – Lett, B. – Antal, N. (2001): Human Factors Influencing the Competitiveness of Forestry and Wood Industry. In: Tratnik, M – Oblak, L. – Kropiv¹ek J. (eds.): Ways for Improving Woodworking Industry for Transitional Economies. Proceedings of the International Symposium, Preddvor, Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology, Ljubljana, Slovenia. 67-72.

Lett, B. – Stark, M. –Héjj B. (2001): Cost and Value Relations in the Vertical Integration of the Forestry and Wood-Processing Sector. In: Tratnik, M – Oblak, L. – Kropiv¹ek J. (eds.): Ways for Improving Woodworking Industry for Transitional Economies. Proceedings of the International Symposium, Preddvor, Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology, Ljubljana, Slovenia. 17-22.

Lett B. – Mészáros K. – Stark M. (2000): Az erdővagyon-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai. In: NYME Tudományos Közlemények, Sopron. 109-117

Stark, M. (2000): The Role of Public Relations in Hungarian Forestry. In: ©upin, M (ed.): Marketing 2000 - Marketing at Break of the Millennium. Proceedings of the International Colloquium. Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University of Zvolen, Zvolen, Slovakia. 67-74.

Héjj B. – Lett B. – Mészáros K. – Stark M. (2000): Az erdővagyon értékelés jelentősége az erdészeti eredményszámításban. In: Horváth B. (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap 1998-1999 – Tudományos eredmények a gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület, Baja – Kecskemét - Sopron. 120-127.

Stark M. – Lett B. (1999): PR Programm für die Imagebildung der Forstwirtschaft in Ungarn. In: Tagungsunterlagen zum 32. Forstökonomischen Kolloquium im "Rothen Haus": 2 p. Institut für Forstökonomie, Albert Ludwigs Universität Freiburg

Lett, B. – Mészáros, K. – Stark, M. (1999): Probleme der forstlichen Erfolgsrechnung mangels der Vermögensbewertung der Wälder. In: IUFRO Workshop: Waldvermögensbewertung - forstliche Erfolgsrechnung, Konferenzunterlagen: 41-54. Salzburg.

Stark, M. – Lett, B. (1998): Die Auswirkungen des Wirtschaftswechsels auf den Holzmarkt. In: Stark M.( ed.) Current Economic Questions in Forestry and Wood Industry – 9th Interchair Meeting of Economists and Organisers in Wood Industry. Sopron, 1998.: 113-120. Department of Forest Policy and Economics, University of Sopron.

Lett, B. – Stark, M. (1998): Accountancy Obligations and Possibilities in Hungarian Forest Management. In: Jöbstl, H. – Merlo, M. – Venzi, L. (eds).: Proceedings of the International Symposium on Institutional Aspects of Managerial Economics and Accounting in Forestry. IUFRO 4.04.02. - 4.13.00, Roma-Ostia, Italy. 445-462.

Stark M. –  Lett B. (1998): Gazdasági átalakulás és szemléletváltás a fagazdaságban. In: Beszteri B. – Mikolasek S. (szerk.): Társadalmi közérzet és identitás a rendszerváltás után. MTA-VTB, Komárom: 91-103.

Stark, M. – Lett, B. (1997): Absatzpolitische Veränderungen der 90er Jahre in der ungarischen Forst- und Holzbranche. In: 30. Forstökonomisches Kolloquium, Göttingen. Konferenzunterlagen: 14 p.

Stark, M. (1997): Computergestützte Preiskalkulationsmethode für nicht vollautomatisierte Sägewerke. In: Figuriæ, M (ed.): ISEODI ‚97 – State and development trends in wood industry. VIII. Interchair Meeting of Organizers and Economists in Wood Industry. XII. Economic Forum. IACEOWI, Stubioèke Toplice, Croatia: 147-153

Stark, M. (1995): Changes in the Hungarian Economy and Marketing Training. Development of Marketing of Sawnwood Products in Countries in Transition to Market Economies. UN-ECE Timber Committee, Tartu, Észtország: 14 p.

Stark, M. – Jakál, L. (1990): Eine Optimierungsmethode der Produktion in der primären Holzverarbeitung. – In: Stark M. – Wilfing L. (szerk): Beiträge/Proceedings - Symposiums Computergestützte, automatisierte Leitungssysteme in der Forstwirtschaft / Computer Baed, Automated Management Systems in Forestry. IUFRO Arbeitsgruppe/Working Party S4.04-04. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron. 84-96.