Schiberna E. – Lett B. - Stark M. – Puskás L. - Horváth T. – Horváth K. (2009-2010): Szemléletformálással a fa‑alapú termékek és az erdei környezet fenntartható használatáért. [A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok – szemléletformálás, informálás, képzés – KEOP 2009-6.1.0/B projekt] Megbízó: KEOP

Stark M. – Nagy G. (2010): Információs tábla a Manninger sírnál Megbízó: Sopron Holding Zrt., Sopron

¡        Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont ERFARET; Erdővagyon-gazdálkodási alprogram [2005-2008];

Stark M. (2007): A Schmithüsen, F., Kaiser, B., Schmidhauser, A., Mellinghoff, S., Kammrhofer, A.W.: Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban – Üzemgazdasági alapok és menedzsment folyamatok című, 425 oldal terjedelmű szakkönyv fordításának szakmai lektorálása. Megbízó: ERFARET, Sopron

Lett B. – Stark M. – Benkő P. (2007): A Natura 2000 program. Megbízó: FVM EH, Budapest.

Stark M. (szerk.) (2006): Minden Időben Erdőben - Nyugat-Dunántúl erdeinek turisztikai és rekreációs szolgáltatásai. Információs füzet. Megbízó: ERFARET, Sopron 16 o.

Lett B. – Héjj B. – Stark M. (2005): A Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. fafeldolgozásának helyzete és lehetőségei. Megbízó: Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.

Mészáros K. – Lett B. – Stark M. – Hegedűs A. (2005): Az európai erdők értékelése. Megbízó: NKTH, Budapest

Mészáros K. – Lett B. – Stark M. (2004): Az erdészeti portfolión belül megvalósítható javaslatok. Megbízó: ÁPV Rt., budapest

Mészáros K. et al. (2003): Az ÁPV Rt. új erdészeti stratégiáját meglapozó tanulmány. Megbízó: ÁPV Rt., Budapest. Résztvevő szerveztek: NYME EMK EVGI, ERTI, CMS Vezetési Tanácsadó Kft.

Mészáros K. – Lengyel A. – Lett B. – Stark M. – Héjj B. – Hegedűs A. – Schiberna E. (2002-2003): A Nemzeti Erdőprogram. Megbízó: FVM, Budapest

Stark, M. (2002): PR Initiatives in Hungarian Forestry. IUFRO Kick-Off Meeting „PR Professionals for Forest Sciences” Zurich. 16 p.

Stark M. – Lett B. – Tóth S. – Mőcsényi M. (2000-2002): A fapiac kutatása és a piacépítés az EU csatlakozás időszakában. Megbízó: OTKA, Budapest.

Lett. B. – Lengyel A. – Mészáros, K. – Stark, M. (2002): II. Progress and Issues related to implementation of IPF/IFF proposals for action. UNFF 3 számára készített országjelentés alábbi fejezetei: Development and implementation of national forest programme or similar national policy framework and/or forest management. Valuation of forest goods and services. Use of economic and policy instruments to facilitate progress toward sustainable forest management. Maintaining forest cover to meet present and future needs. Megbízó: United Nations Forum on Forests

Mészáros K. – Lett B. – Stark M. (2002): Az erdőtelepítések és támogatásuk Európában és Magyarországon. Megbízó: Nyugat-Dunántúli Regionális Térségfejlesztési Központ

Stark, M. – Lett, B. (2002): A fagazdaság helyzete és fejlődése 1990 és 2000 között. résztéma kidolgozása „A hazai fafogyasztás elemzése, mérlege” c. tanulmány keretében. Megbízó: FVM, EH, Budapest 72 p.

Stark M. – Benkő P. – Gulyás L. – Mőcsényi M. – Szedlák T. (2001): Az erdőgazdálkodási konfliktusok és kommunikáció helyzete. Készült a Nemzeti Erdőprogram helyzetfeltáró tanulmányaként. Projektvezető: Mészáros K. Megbízó: FVM, EH

Stark M. (2001): „Környezetünk az erdő” pedagógus továbbképzés tematikus anyagainak kidolgozása Megbízó: FVM, EH, Budapest

Lett B. - Héjj B. - Stark M. (2001): Értékelszámolások a fagazdasági vertikumban. Megbízó: BEFAG Rt., Keszthely

Lett B. – Héjj B. – Stark M. – Jáger L. (1999-2001): Az erdészeti számvitel és költségvetési kapcsolatok EU harmonizációja. Megbízó: OTKA, Budapest

Lett B. – Stark M. – Benkő P.. (1999-2001): Az erdőgazdálkodás számviteli és adózási elszámolási modellje. Megbízó: OTKA, Budapest

Lett B. - Héjj B. - Stark M. (2000): A BEFAG Rt. Franciavágási Fűrész és Falemezgyára eredményességének vizsgálata. Megbízó: BEFAG Rt., Keszthely

Mészáros K. - Lett B. - Héjj B. -Stark M. - Jáger L. - Szabó M. (2000): Erdőtelepítési program a Dél-Alföld régió vidékfejlesztésében. Implementation of the plan of Afforestation Program of South Great Plain Region. Megbízó: Phare EU

Stark M. – Lett B. – Héjj B. (2000): Az erdő és az erdőgazdálkodás NAT tankönyveiben való megjelenítésének értékelése. Megbízó: FVM, Budapest

Mészáros K. – Lett B. – Héjj B. – Stark M. – Szabó M. (2000): A MOL környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységének ökonómiai elemzése. Megbízó: MOL Rt., Budapest

Mészáros K. et al (2000): Az erdőgazdálkodás és a természetvédelem ökonómiai kérdései a GEMENC Rt. területén. (Résztvevők: az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék munkatárai) Megbízó: Gemenc Rt., Gemenc

Lett, B. – Stark, M. (1999): Dynamics in the Forestry and Timber industry in Countries of Middle and Eastern Europe. Megbízó: ILO Workshop, Tharandt, 55. p.

Egan, G. – Stark M. – Phillips, H. (1998): Public Relations Strategy for ÁPV Rt. Forestry Portfolio. Phare, EU 84 p.

Mészáros K. – Héjj B. – Lett B. – Marosi Gy. – Stark M. (1998): Hatástanulmány az erdőfelújítás finanszírozásának változásáról. Megbízó: OEE, FAGOSZ, MOSZ és TEOSZ

Lett, B. – Stark, M.  – Benkő P. (1993-1997): Az erdőgazdálkodás - fafeldolgozás szervezeti kapcsolata a változásokban. Megbízó: FVM EH

Lett B – Héjj B – Mészáros K. – Stark M. (1995): ÁPV Rt. kezelésében levő erdők jövedelmezőségének vizsgálata. Megbízó: ÁPV Rt., Budapest

Balázs I. – Marosi Gy. – Mészáros K. – Stark M. – Várhelyi I. (1995): Állami és szövetkezeti tulajdonú erdők átalakulása, privatizációja és az erdőgazdálkodás kilátásai. Országos alapelemzés. Megbízó: AGRO 21 Kutatási Programiroda, Budapest.

Süveg J. – Stark M. – Krisch J. (1994): Módszertani útmutató a fűrészipari termékek költségkalkulációjához. Megbízó: HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság, Veszprém.

Somkuti E. – Jakál L. – Stark M. (1988): Az alapanyag minőség és a tervkészítés összefüggései. Megbízó: SEFAG, Kaposvár

Somkuti E. – Süveg J. – Stark M. (1987): Asztalos- és fatartó üzem normaalapjainak kidolgozása. Megbízó: SEFAG, Kaposvár

Somkuti E. – Süveg J. – Stark M. (1986): Asztalosüzem kézi műhelyének teljes üzem- és munkaszervezési felülvizsgálata 3M módszer figyelembevételével. Megbízó: SEFAG, Kaposvár

Somkuti E. – Jakál L. – Stark M. (1985): Optimális kihozatalt biztosító termelési tervek kidolgozása. Megbízó: SEFAG, Kaposvár

Somkuti E. – Jakál L. – Stark M. (1984): A fűrészipari termelés optimalizációs programja. Megbízó: SEFAG, Kaposvár

Somkuti E. – Jakál L. – Stark M. (1984): Anyagtakarékos, rövidtávú termeléstervezés. Megbízó: SEFAG, Kaposvár