• Lett B. - Nagy I. - Puskás L. - Stark M. - Horváth S. - Horváth T. (szerk.) (2010): Múlt és jövő II. „Tarvágásból szálalásba”. A folyamatos erdőborítás üzemmódjainak bevezetése, gyakorlata. Szabó Vendel ev. 206 p.Stark M. - Schiberna E. - Lett B. - Román J. (2010): A vadgazdálkodás ökonómiai kérdései. In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 232-254.

 • Stark M. (szerk.) (2009): Mészáros Károly Emlékülés, 2009. június 26. MTA VEAB Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottság. NYME Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Sopron. 98 p.

 • Lett B. – Nagy I. – Puskás L. – Stark M. – Horváth S. – Horváth T. (szerk.) (2009): Múlt és jövő I. Kisparaszti szálalás a Vendvidéken. Soproni Felsőoktatási Alapítvány, Sopron. 208 p.

 • Lett B. – Stark M. – Schiberna E. (2009): Merkmale des Wirtschaftens der ungarischen Waldbesitzergemeinschaften in Abhängigkeit der Flächengröße. In: Keuffel, W. – Löwenstein, W. – Möhring B. – Moog M. – Olschewski R. (Hrsg.): Forstökonomie – Eine Standortbestimmung. Jubiläumsband zum 80. Geburtstag von H.D. Brabänder und 70. Geburtstag von V. Bergen. Schriften zur Forst- und Umweltökonomie (Bergen, V. – Moog, M. – Olschewski, R. Hrsg.). Band 33. J. D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt/M. 89-102.

 • Lett B. – Stark M. (szerk.) (2008): Erdővagyon-gazdálkodási diszciplínák művelésének története. Alma Mater 1808–2008. ERFARET, Sopron. 437 p.

 • Stark M. – Schiberna E. (2008): Faértékesítési ismeretek erdőtulajdonosoknak. Magánerdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda, Erdészeti kisfüzetek 1. NYME EVGI, Sopron. 52 p.

 • Lett B. – Stark M. (szerk.) (2004): A nemzeti erdővagyon sokrétű szolgáltatásainak értékelése – Tanulmánykötet. I. Nemzetközi tanulmányok. Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Sopron. 220 p.

 • Lett B. – Stark M. (szerk.) (2004): A nemzeti erdővagyon sokrétű szolgáltatásainak értékelése – Tanulmánykötet. II. Hazai tanulmányok. Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Sopron. 414 p.

 • Stark M. (szerk.) (2003): Környezetünk az erdő – tematikus anyagok. NYME EVGI, Sopron. 140 p.

 • Stark M. (szerk.) (2001): Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek. Fakereskedelmi kézikönyv. Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron. 304 p.

 • Stark M. (szerk.) (1998): Current Economic Questions in Forestry and Wood Industry – 9th Interchair Meeting of Economists and Organisers in Wood Industry. Sopron, 1998. Department of Forest Policy and Economics, University of Sopron. 250 p.

 • Stark M. - Wilfing L. (szerk.) (1990): Beiträge/Proceedings - Symposiums Computergestützte, automatisierte Leitungssysteme in der Forstwirtschaft / Computer Baed, Automated Management Systems in Forestry. IUFRO Arbeitsgruppe/Working Party S4.04-04. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron. 84-96.