Dr. Tirászi ÁgnesElérhetőség

tel: (99) 518-397

fax: (99) 329-840


Jelenlegi munkahely

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet, Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék

9400 Sopron, Cházár András tér 1.


Beosztás

Egyetemi adjunktus


Végzettségek, tudományos minősítések

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar

Környezetirányítási szakértő szakirányú továbbképzési szak, 2008 – környezetirányítási szakértő

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron

Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, PhD hallgató, Környezet- és Földtudományi Intézet (PhD fokozatszerzés 2011)

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezetmérnöki Szak, Sopron, 1999-2004. - okl. környezetmérnök

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Okl. Mérnök-tanári Szak, Sopron, 1999-2004. - okl. környezetmérnök-tanár 

 

Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg, Egyedi tantervű természettudományi tagozat, Érettségi - 1999

 


Munkahelyek, beosztások

 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron

Erdővagyon-gazdálkodás és Vidékfejlesztési Intézet, 2008- egyetemi tanársegéd, 2011 egyetemi adjuntus

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron

Környezet- és Földtudományi Intézet, 2007- intézeti munkatárs

 


Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

International PhD course „Landscape Ecology: Its Methods and their Application” Linked to the European IALE Congress, 29 March – 2 April 2005.  Faro, Portugal.

 

3rd Landscape Ambassador Seminar, 2-14. November 2006. Slovenia. http://lamb05.over-blog.com/


Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok


Kutatási területek

Tájkutatás (tájindikátorok, tájkarakter-elemzés, tájgazdálkodás, tájvizualizáció)
Környezet- és tájpolitika


Nyelvismeret

angol felsőfok

spanyol középfok


Kitüntetések, elismerések


Publikációk (részletes publikációs jegyzék, előadások)

Könyv

KONKOLY-GYURÓ É. - TIRÁSZI Á. - WRBKA T. - PRINZ M. - RENETZEDER C. 2010. Határon átívelő tájak karaktere. A Fertő-Hanság medence és Sopron térsége. / Der Charakter grenzüberschreitender Landschaften. Das Fertő/Neusiedlersee-Hanság-Becken und die Region Sopron. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó (Lővérprint), Sopron. p.43. A kétnyelvű kiadvány az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával készült. ISBN:978-963-9883-53-6

Disszertáció, tézisek

Tirászi Á. 2011. A tájakat formáló országos és Európai Uniós politikák hatásvizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. Biokörnyezettudomány Program. Sopron.

Tirászi Á. 2011. A tájakat formáló országos és Európai Uniós politikák hatásvizsgálata. Doktori értekezés tézisei. Nyugat-magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. Biokörnyezettudomány Program. Sopron.

Tudományos publikációk lektorált szakfolyóiratokban

KONKOLY-GYURÓ, É. – TIRÁSZI, Á. – WRBKA,T. –PRINZ, M.  – RENETZEDER C. 2010. Character of transboundary landscapes. The Fertő-Hanság basin and the Sopron region. University of West Hungary. Lővérprint, Sopron. ISBN: 978-963-9883-53-6

TIRÁSZI Á. – KONKOLY-GYURÓ É. 2006. A települési környezetvédelmi programok tájökológiai összefüggései. Tájökológiai Lapok. 5 (2): 295-307.

Tudományos publikációk nem lektorált kiadványokban, kutatási jelentések

 

KONKOLY-GYURÓ É.; BALÁZS P.; TIRÁSZI Á.; KIRÁLY G. 2016: Felszínborítás változások a történelmi Magyarország tájain a 19. század közepétől napjainkig. In: Horváth, G. (szerk.): Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten, 2015. május 21-22. között zajlott VI. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa. ISBN 978-963-284-778-8. pp. 87-96.

KONKOLY-GYURÓ É., TIRÁSZI Á., Bacsárdi V, Balázs P., 2012. Planning instruments, implementations, measures. Transeconet Project Report. WP 6.5.3. Sopron

TIRÁSZI Á., TERPÓ V. 2013. Tájváltozási folyamatok vizualizációja. III. Magyar Tájökológiai konferencia. Konferenciakötet. NYME Kiadó, Sopron

TIRÁSZI Á., TERPÓ V. 2012. Tájváltozási folyamatok vizualizációja. III. Magyar Tájökológiai konferencia. Absztraktkötet. NYME Kiadó, Sopron

TIRÁSZI Á., TERPÓ V., KONKOLY-GYURÓ É., BALÁZS P. 2012. Visualisation of landscapes. Transeconet Project Report. WP3. Sopron

Wrbka T.- Hainz-Renetzeder C.- Kuttner M.- Hermann A. - Brandenburg C. - Ziener K. - Allex B.- Liebl U.- Czachs C. - Konkoly‐Gyuró É.- Tirászi Á.- Balázs P.- Bacsárdi V. 2012. Man & Biosphere. Biodiversity and Ecosystem Services as scientific foundation for the sustainable implementation of the Redesigned Biosphere Reserve “Neusiedler See”. Final report. Project period: October 2008 – January 2012 DOI: 10.1553/bioserv‐neusiedler‐see. http://dx.doi.org/10.1553/bioserv‐neusiedler‐see Online‐ISBN: 978‐3‐7001‐7289‐5 http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x002af7aa.pdf

 

Wrbka T., Renetzeder C., Kuttner M., Hermann A., Brandenburg C., Ziener K., Allex B., Liebl U., Konkoly-Gyuró É., TIRÁSZI Á., Balázs P., Bacsárdi V. 2011. BIOSERV - Biodiversity and Ecosystem Service as scientific foundation for the sustainable implementation of the Redesigned Biosphere Reserve "Neusiedler See". Report IV. (Reporting period November 2010 - March 2011).  Österreichische Akademie der Wissenschaften.

 

KONKOLY GYURÓ É. - TIRÁSZI A. -. Wrbka T –Prinz M. 2010. Landscape character as a prerequisite for targeted cross-border nature conservation on the Green Belt of Europe – the case of Fertő / Neusiedlersee.

 

TIRÁSZI Á. 2009. Tájjal összefüggő dokumentumok elemzése – hatások a tájváltozásra. 2009. évi Kari Konferencia Kötet. NYME. EMK. Sopron.

 

KONKOLY-GYURÓ É. et al. 2008: Landschaftsforschung auf ungarischer und österreichischer Seite des Neusiedler Sees als wissenschaftliche Grundlage zur Neuausrichtung eines grenzüberschreitenden Biosphärenpark Neusiedler See / Fertő. Universität Westungarn. Universität Wien. Endbericht für OMAA.

 

TIRÁSZI Á. 2008. Indikátorok a tájszerkezet változására. PhD. írásbeli szigorlat. NYME Erdőmérnöki kar. Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola.  2008. december. 1.

 

TIRÁSZI Á. 2008. Tájindikátorok Európában. In: Csima-P.-Dublinszki-Boda B. szerk. Tájökológiai kutatások.  III. Tájökológia Konferencia. III. Magyar Tájökológiai Konferencia előadásainak kiadványa. Budapest.

 

KONKOLY-GYURÓ É. – JOMBACH S. – TATAI ZS - TIRÁSZI Á.. 2007. Conversion of „Change of visual attractivity.” indicator values into a normalised scale for analysis of their impact on the Land Use Functions (LUFS). Draft p.5.

 

KONKOLY-GYURÓ É. – TIRÁSZI Á. – JOMBACH S. 2007. PhD seminar "Reading the landscape: essentials for understanding and planning landscapes at European level”. Landscape Europe Newsletter. Issue No. 8 – April 2007.

 

TIRÁSZI Á. 2007. A tájak megismerésének néhány módszertani vonatkozása. Tudománnyal a környezeti nevelésért konferencia. Sopron. 2007. november 8-9. NYME Faipari mérnöki Kar. Tanárképző Intézet. Konferenciakötet.

 

KONKOLY-GYURÓ, É. – TIRÁSZI, A. 2006. How do top down and the bottom up approaches reflect landscape management in Hungary?  p. 217-226. In: R.G.H. Bunce and R.H.G. Jongman (Eds) 2006. Landscape Ecology in the Mediterranean: inside and outside approaches. Proceedings of the European IALE Conference 29 March – 2 April 2005 Faro, Portugal. IALE Publication Series 3, 217-226.

 

KONKOLY-GYURÓ, É. – FISKUS, O. – TIRÁSZI, Á. 2004. Landscape Policy and Implementation in Hungary From knowledge of landscape to landscaping actions. International conference Bordeaux, 2-4 December 2004. Organised by the Ministry of Ecolgy and Sustainable Development and Cemagreff. CD-ROM Publication.

Konferencia előadások

Tirászi Á, Terpó V. 2012. Tájváltozási folyamatok vizualizációja. V. Magyar Tájökológiai konferencia. 2012. év augusztus 30 - szeptember 1. Sopron.

 

ZIENER,K.,KONKOLY-GYURÓ,É. TIRÁSZI, Á. PUSKÁS, L. 2011. Regional Identity in the Trans-Border Region Lake Neusiedl / Fertő: From the Austrian and the Hungarian point of view. Arbeitskreis Zentraleuropa/Working Group on Central Europe, Zadar, Croatia, 14-15 September 2011. 

 

Konkoly‐Gyuró É, Bacsárdi  V.― Bianchi  S.- Balázs P.– Hahn A. - Tirászi Á.―Trokar  G.― Völler S..2012.Perceived landscape identity and transformation in Central European transboundary areas. Oral history of the 20th century. Transnational Ecological Networks in Central Europe ‐ History, Status Quo and Potentials Final Symposium of the CENTRAL EUROPE Project TransEcoNet 30 March 2012 Dresden, Germany

 

TIRÁSZI Á. 2009. Tájjal összefüggő dokumentumok elemzése – hatások a tájváltozásra. 2009. évi Kari Tudományos Konferencia

 

KONKOLY GYURÓ, É.; TIRÁSZI Á. JOMBACH S.;  2008. A területhasználat változás táji hatása és percepciója. Európai fenntarthatósági hatásvizsgálat táji vonatkozásai. III. Magyar Tájökológiai Konferencia. 2008. május 8-10. Budapest.

 

TIRÁSZI Á. 2008. Tájindikátorok - Európai áttekintés. III. Magyar Tájökológiai Konferencia. 2008. május 8-10. Budapest.

 

KONKOLYNÉ GYURÓ É. – TIRÁSZI Á. 2008. Tájkarakter elemzés a Fertő-Hanság medencében. Esettanulmány és módszertan a Kárpát-medencét felölelő tájmonográfia tervéhez. IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29.

 

KONKOLY GYURÓ É. - TIRÁSZI Á. – NAGY D. 2008: Bridging the gap between the planning systems. Slot. 8. Landscape character assessment and institutional change: linkages and prospects. Impact Assessment of Land Use Changes. International Conference. Humbold University. Berlin. 7-9. April.

 

KONKOLY GYURÓ É. - TIRÁSZI Á. - JOMBACH S. 2008. Landscape impact and perception of land-use change. Slot 12. Retrieving specialized information from Earth observation data. Impact Assessment of Land Use Changes. International Conference. Humbold University. Berlin. 7-9. April 

 

KONKOLY GYURÓ É – JOMBACH S. – TATAI ZS - TIRÁSZI Á.. 2007. Conversion of „Change of visual attractivity.” indicator values into a normalised scale for analysis of their impact on the Land Use Functions (LUFS) p.5

 

KONKOLY GYURÓ É – TIRÁSZI Á – PUSKÁS L. 2007: Natur und kulturräumliche Charakteristik des ungarischen Teils des Fertő-Hanság Gebietes. Tagung: Natur, Landschaft und regionale Identität. - Säulen eines Biosphärenparks. Illmitz. 18. Oktober.

 

TIRÁSZI Á. 2007. A tájak megismerésének néhány módszertani vonatkozása. Tudománnyal a környezeti nevelésért konferencia. Sopron. 2007. november 8-9. NYME Faipari mérnöki Kar. Tanárképző Intézet. Konferenciakötet.

 

KONKOLY-GYURÓ É. – TIRÁSZI Á. 2006. A települési környezetvédelmi programok tájökológiai összefüggései. II. Magyar Tájökológia konferencia 2006. április 7-9, Debrecen

 

KONKOLY-GYURÓ É. – TIRÁSZI Á. 2005. How the top down and the bottom up approaches do reflect in landscape management in Hungary? European IALE Congress „Landscape ecology in the Mediterranean: inside and outside approaches”. 29 March – 2 April 2005.  Faro, Portugal.

 

KONKOLY-GYURÓ, É – FISKUS, O – TIRÁSZI, Á. 2004. Landscape Policy and Implementation in Hungary From knowledge of landscape to landscaping actions. International conference Bordeaux, 2-4 December 2004. Organised by the Ministry of Ecology and Sustainable Development and Cemagreff

 

Poszterek

HERMANN A., KONKOLY-GYURÓ E., KUTTNER M., PRINZ M., RENETZEDER C., TIRÁSZI A., WRBKA T. 2011. Assessment of Landscape services in Central European transnational ecological networks. 4th ESP Conference. 4–7 October 2011, Wageningen, the Netherlands. Ecosystem Services: Integrating Science and Policy

 

TIRÁSZI Á.– KONKOLY-GYURÓ É. 2009. Mentális (gondolati térképek) a Fertő-Hanságról. NYME. 2009. évi Kari Konferencia. Sopron.

 

TIRÁSZI Á. – ZIENER, K. – KONKOLY-GYURÓ É. – BRANDENBURG C. – PUSKÁS L. 2009. Landscape perception and functions in the Austro-Hungarian area of the Lake Neusiedler/Fertő. Poster presentation at the European IALE Congress. Symposium No 2. Landscape multifunctionality in the eye of the stakeholders. Salzburg. 11-15. July.

 

KONKOLY GYURÓ É - TIRÁSZI Á. 2008. Tájkarakter elemzés a Fertő-Hanság medencében. Poszter. Kárpát-medence Környezettudományi Konferencia. Debrecen. 2008. március 28-29.

 

TIRÁSZI. 2006. How do top down and the bottom up approaches reflect landscape management in Hungary?  European IALE Conference 29 March – 2 April 2005 Faro, Portugal