Erdészeti kereskedelem és marketing

A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a kereskedelem alapvető fogalmaival, az erdészetben jelentkező sajátos tényezőivel, és a marketing alapvető fogalmaival, eszközrendszerével, módszereivel, a vállalati stratégia mellett a marketing stratégia jelentőségével, a stratégiai tervezéssel; az alapvető piaci formákkal és magatartással, az erdészeti vállalkozások kereskedelmi tevékenységével. Ismeret nyújtás a fa- és egyéb erdőgazdasági termékek szolgáltatások piacait, piaci pozícióit, továbbá az erdészetben jelentkező sajátosságokból adódó marketing tevékenységet, lehetőséget, a termékek belföldi illetve külföldi kereskedelmét illetően.


Nappalos hallgatók

Tantargyi_kov_ERDKER_MARKETING_napp_2016.pdf
1_feladat_ERDKER_MARK_2016.pdf

ZH eredmények