Vadászati turizmus és marketing

A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a turizmus fogalmaival és sajátos tényezőivel a vadgazdálkodásban, továbbá a vadászatszervező irodák feladataival, tevékenységével; a marketing alapvető fogalmaival, eszközrendszerével, módszereivel, a vállalati stratégia mellett a marketing stratégia jelentőségével, a stratégiai tervezéssel. Ismeretnyújtás a vadgazdálkodási termékek, szolgáltatások piacait, piaci pozícióit, továbbá a vadgazdálkodás- vadászat sajátosságaiból adódó marketing tevékenységet, lehetőséget illetően