Információ keresés és közlés

A felsőfokú végzettséget szerzett szakemberektől megkövetelhető, hogy a szakirodalmat ismerje, meg tudja keresni a számára szükséges információt, és azt értékelni tudja. Ugyancsak alapvető követelmény, hogy gondolatait megfelelő formában közre tudja adni a szakközönség részére. Az ezzel kapcsolatos ismereteket foglalja össze és gyakoroltatja be a tantárgy.


Nappali hallgatók


Levelező hallgatók

1_feladat_ikk_lev_2017.docx