Információ keresés és közlés

A felsőfokú végzettséget szerzett szakemberektől megkövetelhető, hogy a szakirodalmat ismerje, meg tudja keresni a számára szükséges információt, és azt értékelni tudja. Ugyancsak alapvető követelmény, hogy gondolatait megfelelő formában közre tudja adni a szakközönség részére. Az ezzel kapcsolatos ismereteket foglalja össze és gyakoroltatja be a tantárgy.


Nappali hallgatók

1_feladat_ikk_nap_2017_01__1___2_.docx
2_feladat_ikk_napp_2017.docx

Levelező hallgatók

1_feladat_ikk_lev_2018.docx