Vadászati ökonómia és marketing

A tantárgy oktatásának célja, az üzemgazdaságtan alapfogalmainak, a vadászati, vadgazdálkodási üzemek, ágazatok és tevékenységek ökonómiai jellegzetességeinek, a vadállomány értékének, a költség és hozamszámításoknak, a rövidtávú ökonómiai elemzéseknek és a tervezés módszereinek megismertetése a vadgazda mérnökhallgatókkal, illetve hogy megismerkedjenek a kereskedelem és a turizmus fogalmaival és sajátos tényezőivel a vadgazdálkodásban, továbbá a vadászatszervező irodák feladataival, tevékenységével.


Nappali hallgatók

1_feladat_vadokon_napp_2016.pdf

Levelező hallgatók

1_feladat_vadokon_lev_2015.pdf

Oktatási segédanyagok

Vadgazdalkodas_okonomiai_kerdesei_Kezirat.pdf
Vadker-turizmus-oktatási_segédlet.pdf