Környezetgazdaságtan alapjai

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a környezetgazdaság kialakulásnak okait, a globális gazdaság és a környezet közötti konfliktusokat, összefüggéseket, továbbá megismerjék az általános környezetszabályozási lehetőségeket, mind makroökonómiai, mind mikroökonómiai szinten. A tantárgy megalapozza a Környezetgazdaság tantárgyat.