Dr. VEPERDI Gábor

egyetemi docens

 

Nyugat-magyarországi Egyetem

Erdőmérnöki Kar

Erdővagyon-gazdálkodási Intézet

 

Telefon: +36-99-518-137

Mobil:  +36-30-317-5335

Telefax: +36-99-329-911

 


Tanulmányok, végzettségek

okleveles erdőmérnök 
Leningrádi Erdészeti Akadémia (Ленинградская лесотехническая академия – Leningradszkaja Leszotyehnyicseszkaja Akagyémija) erdőgazdálkodás (лесное хозяйство – lesznoje hozjajsztvo) (Szovjetunió, Leningrád (Oroszország, Szentpétervár) 
1969-1975 

Tudományos minősítések

 • A mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa (C.Sc.) –

Magyar Tudományos Akadémia, Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest,

1993.


Munkahelyek, beosztások

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 
egyetemi docens 
2000- 
Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest, Erdészeti Monitoring Osztály 
főerdőrendező 
1998-2000 
Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest, Erdőművelési és Fatermési Osztály 
tudományos főmunkatárs 
1985-1998 
Külügyminisztérium, Budapest 
főelőadó 
1976-1985 
Nagykunsági Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság, Szolnok, Mendei Erdészet 
erdőművelési műszaki vezető 
1975-1976 
Gödöllői Állami Erdőgazdaság, Budapesti Erdészet, Budapest 
erdei munkás 
1968-1969 

Oktatási tevékenység

 • Faterméstan (2000-)
 • Dendrometria - Erdőbecsléstan (2001-)
 • Erdőrendezéstan gyakorlat (2001-)
 • Erdészettörténet (2003-)
 • Fatermési modellek, modellezési eljárások (PhD) (2002-)


Kutatási területek

 • Faterméstani, erdőnevelési és ültetési hálózati kísérleti területek létesítésének, felmérésének, fenntartásának, a felvett adatok feldolgozásának, összesítésének és kiértékelésének módszertana.
 • A fenyőállományok növekedésének, illetve fatermésének vizsgálata.
 • Országos erdőnevelési irányelvek és modellek kidolgozása.
 • Helyi, körzeti fenyőtermesztési rendszerek, modellek kidolgozása.
 • Az ültetési hálózat és a különböző erdőnevelési technológiák, valamint a faállomány további értékképzése közötti kapcsolat vizsgálata és elemzése.
 • A gyökérrontó tapló által fertőzött kiskunsági fenyőállományok felújításának kérdései.
 • Az alföldi homoki erdei-és feketefenyő állományok fatermési és ökonómiai szempontból optimális véghasználati korának meghatározása.
 • Hótörés és gyérülés vizsgálata fenyő kísérleti területeken.
 • A felsőmagasság változásának vizsgálata erdei-, fekete- és lucfenyő ültetési hálózati kísérletekben.
 • Az egyes fák növekedésének vizsgálata a környezeti ártalmak megállapításának érdekében. Növekedési és ökológiai vizsgálatok elegyes faállományokban a Dunántúli és az Északi-középhegységben.
 • A Duna szigetközi hatásterületén a hullámtéri és öblözeti erdők fatermőképessége és az ökológiai adottságok közötti kapcsolat reprezentatív vizsgálata.
 • Számítástechnikai módszerek, algoritmusok kidolgozása a faállomány-felvételi adatok tárolására, feldolgozására és értékelésére. Egyes fák és faállományok növekedésének számítógépes modellezése. Erdőnevelési modellek algoritmizálása.
 • Az Állami Erdészeti Szolgálat Monitoring Osztályával együttműködve az elegyes faállományok növedékszámításának és növedékértékelésének rendszerének, ezen belül az egyes FNM mintakörök növedékszámításának, illetve a fafajonkénti növedékértékelésnek szakmai alapelveinek és számítástechnikai algoritmusainak kidolgozása.
 • Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása.
 • A biomonitoring módszer alkalmazási lehetőségei a radioaktív sugárterhelés vizsgálatára c. projekt részeként A radioaktív sugárzás hatása az erdei fafajok növekedésére.
 • Faállomány magassági növedékének és növekedésmenetének vizsgálata az FNM-es  egyedi felvételű mintakörök alapján kocsánytalan tölgy, bükk és cser faállományokra.
 • Akác EVH mintakörök FNM-es felvételeinek magassági növedékvizsgálata.
 • A klímaváltozás hatásai a faállományok produkciójára.
 • Levélvesztés elemzése a bükk EVH mintavételi pontokon 1990-2002 időszakban az éves csapadékmennyiség és az Ellenberg-index függvényében.
 • A szálaló és átalakító faállományok növedékének és élőfakészletének meghatározása egyváltozós fatérfogat-függvény alkalmazásával.


Tudmányos tisztségek, tagságok

 • MTA Erdészeti Szakmai Köztestület tagja (1994-)


Megbízatások

 • Erdőrendezéstani Tanszék, tanszékvezető (2002-2006)

 • Nyelvismeret

  • orosz felsőfok
  • francia középfok


  Kitüntetések, elismerések

  • Kiváló dolgozó - 1986, 1988
  • ERTI kiváló kutatója - 1993
  • Vadas Jenő emlékérem - 1998
  • Miniszteri Elismerő Oklevél - 2010
  • Egyetemi főtanácsos - 2011