Bemutatkozás Konzorcium Eredmények Kapcsolat és impresszum Ajánlat
A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek erdősítési lehetőségei és az erdőgazdálkodói szervezetek megalakítása

- az NYME-EVGI által vezetett konzorcium projektjavaslata -

 A projekt célja az elkövetkező évek, évtizedek mezőgazdasági földhasználati szerkezetátalakításának érdekében elindított (és a jövőben indítandó) erdőtelepítési programjainak megalapozása, javaslattétel a felmerülő akadályozó tényezők elhárítására.

 

Az erdőtelepítés egyszerre meghatározó kérdése a mezőgazdaságnak és az erdőgazdálkodásnak, ami kifejezésre jut több nemzeti szintű terv dokumentumban is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006-ban prioritásként szerepel, mint ahogyan a készülő Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2007-2013 ban is, valamint külön célprogram foglalkozik ezzel a témakörrel a 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Erdőprogramban (NEP).

 

Az erdőtelepítésekhez közvetlenül kapcsolódik az ún. rendezetlen erdőterületek felszámolásának kérdése. E jelenség legfőbb oka a földtulajdonosi szerkezet ellentmondásaira vezethető vissza, ugyanis az osztatlan tulajdonosi közösségek, a mintegy egy évtizedes tapasztalatok szerint nem képesek döntést hozni a tulajdonhasznosítás módjáról. Ez egyrészt az erdőterület jelentős részének gondozatlanságát, és gazdátlanságát eredményezi, másrészt, mivel az erdőtelepítések során gazdálkodó szervezet megalakítására van szükség, az erdőtelepítések előtt is akadályt jelent. Az erdőgazdálkodó szervezetek szerveződési nehézségei azonban nem csak az eddig felhalmozódott akkut problémák miatt érdemelnek figyelmet, megoldásuk amiatt is egyre sürgetőbb, hogy a jelenleg igen széles körben alkalmazott közös megbízotti gazdálkodás formáját az Európai Unió nem ismeri el, ezeket át kell alakítani.

A projekt által kitűzött feladatok tehát megoldást keresnek:

 • a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek erdőtelepítéseinek problémáira,
 • az erdészeti gazdálkodó szervezetek megalakításának problémáira a rendezetlen erdőterületeken és az erdőtelepítéssel létrejövő új erdőterületeken,
 • a jelenleg alkalmazott, de az Európai Unió által el nem fogadott erdőgazdálkodási formák felváltására.

 • A projekt céljainak és eredményeinek összefüggéseit az alábbi ábra szemlélteti:
  E nemzeti dokumentumok által is kiemelt területeken tapasztalható folyamatok beavatkozást tesznek szükségessé: mind az erdőtelepítések, mind a rendezetlen gazdálkodású erdőterületek esetében telítődési folyamat mutatható ki. Az eddigi erdőtelepítések a kedvezőbb tulajdoni szerkezettel, tájékozottabb és aktívabb tulajdonosokkal rendelkező területeken történtek meg. Túl egyéb tényezőkön, mint például a költségvetés pénzügyi korlátai, ez a telítődési folyamat állhat annak a jelenségnek a hátterében, hogy az eddigi erdőtelepítési tervek rendre teljesítetlenek maradtak, és valószínűsíthető, hogy az emelkedő terveket a csökkenő erdőtelepítési kedv és lehetőségek mellett beavatkozás nélkül nem lehet majd teljesíteni.

   

  Az erdőtelepítésekkel kapcsolatban elmondottak igazak a rendezetlen erdőterületekre is. Térfoglalásuk igen lassan csökken, és a jelenlegi trendek szerint még évtizedekre lenne szükség ahhoz, hogy mennyiségük egy elfogadható szintre süllyedjen, és most eltekintettünk attól az újratermelődési folyamattól, ami a nem EU-komform erdőgazdálkodói formák átalakulásával jár majd.

   

  Az erdőtelepítések évente 10-15 ezer ha t érintenek és ~6 milliárd Ft értéket képviselnek. A mintegy 250 ezer ha rendezetlen erdőterület becsült értéke meghaladja a 150 milliárd Ft ot, és egyelőre nem ismert értékű kár keletkezik a gazdálkodás hiányán és a nem realizált hozamokon keresztül. Az Európai Unió által el nem ismert gazdálkodási forma több, mint 150 ezer ha on van jelen, és ha az átalakítási lehetőségek nem lesznek készen időben, akkor ezek az erdők és tulajdonosaik rendezetlen státuszba kényszerülnek, illetve az átalakulási folyamat alatt nem élhetnek a pályázati lehetőségekkel, kimaradnak a támogatásokból. Mindkét folyamat végső következménye azonos: az erdőtulajdonosok számára pénzügyi veszteség, a nemzetgazdaság számára pedig kieső teljesítmény.
  A programunkat a Nyugat Magyarországi Egyetem Erdővagyon gazdálkodási Intézetének koordinálásával a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének (MEGOSZ) és négy erdészeti integrátornak a bevonásával tervezzük végrehajtani. A szükséges információk és tapasztalatok reprezentativitását szolgája az a tény, hogy az erdészeti integrátor konzorciumi tagok az ország különböző régióiban helyezkednek el, illetve a MEGOSZ tagjain keresztül igen széles erdőtulajdonosi és erdőgazdálkodói kört vonhatunk be a tapasztalatok összegyűjtésébe. A résztvevők mindegyike nagy tapasztalatokkal rendelkezik a K+F programok tekintetében, emellett az eltérő jellegű ismeretek ötvözése garantálja, hogy elméletileg megalapozott, és a gyakorlatban is alkalmazható megoldások születnek majd.

  A projekt várható eredményei:

 • feltárulnak a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek erdősítését hátráltató tényezők,
 • megoldási javaslatok születnek a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek erdősítése előtt álló akadályok elhárítására,
 • az erdőtelepítési lehetőségeket feltáró, és az erdőtelepítéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat segítő regionális erdőtelepítési tervek készülnek a Dél Dunántúlon, az Észak Alföldön, Dél Alföldön és a Közép Tisza vidékén belül,
 • tájékoztató füzet és web oldal készül az erdőtelepítésekhez kapcsolatos ismeretekről, ami a földtulajdonosok erdőtelepítéssel kapcsolatos döntéseit hivatott elősegíteni,
 • a földtulajdonosokat lakossági fórumok és személyes megkereséseken keresztül tájékoztatjuk az erdőtelepítésekkel kapcsolatos ismeretekről, aktuális információkról (húsz lakossági fórumot tervezünk) (Mivel az erdőtelepítés megindulása a földtulajdonosok döntése, nem jelezhető, hogy mekkora területen indul meg tényleges erdőtelepítés, de a program ezen része első sorban az elemző szakasz eredményeinek tesztelésére szolgál.),
 • ismertté válnak a rendezetlen gazdálkodású erdőterületek kialakulásának okai, és a gazdálkodásba vonás előtt álló akadályok,
 • megoldási javaslatok születnek a rendezetlen gazdálkodású erdőterületek gazdálkodásba vonására,
 • megoldási javaslatok készülnek az Európai Unió által nem elfogadott erdőgazdálkodási formációk kiváltására,
 • tájékoztató füzet kerül kiadásra az erdőgazdálkodást érintő jogi és szervezeti ismeretekről, amelynek tartalma a világhálón is megjelenik,
 • tájékoztató füzet készül az erdőgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi ismeretekről és pályázati információkról, amit a világhálón is elérhetővé teszünk,
 • a jelenleg rendezetlen gazdálkodású erdőterületek tulajdonosainak tájékoztató fórumot tartunk és személyes megkereséssel tájékoztatjuk őket az erdőterületük gazdálkodásba vonásának lehetőségeiről.
 • A program tehát mind elméleti ismeretekkel, gyakorlati javaslatokkal, mind pedig közvetlen ösztönzéssel járul hozzá az erdőtelepítések növeléséhez és a rendezetlen gazdálkodású erdőterületek csökkentéséhez. Az előbbieket az ágazatirányítás, a döntéshozók és a jogalkotó munkájában használható fel, az utóbbiak pedig a tulajdonosok és a gazdálkodók közvetlen érdekeit szolgálja az erdőterület növekedése és a már meglévő erdők gazdálkodásba vonása által.  A program fő témakörei, az erdőtelepítések és az erdőgazdálkodói szervezetek megalakítására vonatkozó vizsgálatok a jelenkori erdészeti kutatásokban úttörő jellegűek, mivel ezzel kapcsolatosan átfogó kutatás nem folyik, pedig az erdőtelepítések viszonyai az elmúlt egy évtizedben jelentősen megváltoztak, és a bemutatott adatok alapján belátható, hogy ezen változások következtében az erdőtelepítésekhez kapcsolódó erdészetpolitikai eszközök hatékonysága is lecsökkent.

  Azokat az erdőterületeket, amelyeken nincs az Állami Erdészeti Szolgálatnál bejelentett erdőgazdálkodó, rendezetlen gazdálkodású, vagy röviden rendezetlen erdőterületeknek nevezi az erdészeti köznyelv.


  Tartalmi felelős: Facskó Ferenc - módosítva: 2007. október 3.